THỜI KHOÁ BIỂU

Từ ngày: 19/3/2018 đến ngày: 25/3/2018

Thời gian thực hiện:   Sáng: 7h0' - 11h45' ;   Chiều: 13h0' - 17h45' ;   Tối: 17h45' - 21h0' (45 phút / 01 tiết)

Thời khóa biểu lớp: YS-K5A1

Xem theo lớp

Dược sỹ
Điều dưỡng
Y sỹ
Xét nghiệm
Y sỹ Y học cổ truyền
7:00SA
 
7:30SA
 
8:00SA
 
8:30SA
 
9:00SA
 
9:30SA
 
10:00SA
 
10:30SA
 
11:00SA
 
11:30SA
 
12:00CH
 
12:30CH
 
1:00CH
 
1:30CH
 
2:00CH
 
2:30CH
 
3:00CH
 
3:30CH
 
4:00CH
 
4:30CH
 
5:00CH
 
5:30CH
 
6:00CH
 
6:30CH
 
7:00CH
 
7:30CH
 
8:00CH
 
8:30CH
 
9:00CH
 
9:30CH
 
       
       
Học phần
GD quốc phòng

Thầy Bình
Phòng: 502

<YS-K5A1>
delete
Học phần
Ngoại ngữ

Cô Hương
Phòng: 502

<YS-K5A1>
delete
 
Học phần
Giải phẫu sinh lý

Cô Yến
Phòng: 302

<YS-K5A1>
delete
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
Học phần
GD quốc phòng

Thầy Bình
Phòng: 502

<YS-K5A1>
delete