THỜI KHOÁ BIỂU

Từ ngày: 19/3/2018 đến ngày: 25/3/2018

Thời gian thực hiện:   Sáng: 7h0' - 11h45' ;   Chiều: 13h0' - 17h45' ;   Tối: 17h45' - 21h0' (45 phút / 01 tiết)

Thời khóa biểu lớp: YS-K3A2

Xem theo lớp

Dược sỹ
Điều dưỡng
Y sỹ
Xét nghiệm
Y sỹ Y học cổ truyền
7:00SA
 
7:30SA
 
8:00SA
 
8:30SA
 
9:00SA
 
9:30SA
 
10:00SA
 
10:30SA
 
11:00SA
 
11:30SA
 
12:00CH
 
12:30CH
 
1:00CH
 
1:30CH
 
2:00CH
 
2:30CH
 
3:00CH
 
3:30CH
 
4:00CH
 
4:30CH
 
5:00CH
 
5:30CH
 
6:00CH
 
6:30CH
 
7:00CH
 
7:30CH
 
8:00CH
 
8:30CH
 
9:00CH
 
9:30CH