Giới thiệu >> Sứ mạng

4-2014

Sứ mạng của Trường trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội

Nguồn: www.yduochanoi.edu.vn

Trường trung cấp Kỹ thuật Y- Dược Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và của người sử dụng.Với các giá trị cốt lõi sau: 
1.Đào tạo có chất lượng cao nhất
2.Dựa trên nền tảng khoa học hiện đại và tiến bộ
3.Tính nhân văn và văn hoá làm phương trâm hành động
4.Lấy bản sắc, thương hiệu làm sự tin tưởng của người học
5.Lấy mục tiêu của người học làm mục tiêu đào tạo
6.Nhà trường là nơi khởi sự và đồng hành cùng người học trong nghề nghiệp.


Xem thêm: Tuyển sinh trung cấp y trung cấp dược chính quy 2015

Giới thiệu

Bài nổi bật