Đào tạo >> Thông báo

2-2016

Trường trung cấp Kỹ thuât Y Dược Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường trung cấp Kỹ thuât Y Dược Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo


 Ngày 05/02/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo Trong đó có Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội. Quý vị quan tâm đề nghị truy cập: http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=1147

Các bài cũ hơn

Đào tạo

Bài nổi bật