Thư viện - Tài liệu >> Văn bản - Quy định >> Văn bản Bộ Y tế

Văn bản Bộ Y tế

File Tên tài liệu Loại tài liệu Xuất bản Tải
Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” Văn bản Bộ Y tế 21/12/2011  
Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng Văn bản Bộ Y tế 2/12/2012  
Thông tư: Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” Văn bản Bộ Y tế 21/12/2011  
Luật Khám chữa bệnh Văn bản Bộ Y tế 4/12/2009  
Hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bộ Y tế Văn bản Bộ Y tế 13/4/2012  
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (87 Văn bản Bộ Y tế 27/9/2011  
Quyết đinh về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng; Quyết định phân công nhiệm vụ tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật điều trị bệnh chân tay miệng cho các tỉnh Văn bản Bộ Y tế 30/3/2012  
Trang1